Norwegian

Print ut kortets forside, putt kortet inn fra andre siden og print ut kortets bakside.   Tenk på dine mål, … More